Inzendingen voor Portulaan zenden naar

ludonoens@yucom.be

 

Abonnement Portulaan

Los nummer: € 7. Buiten België + € 3 porto.

Abo: € 15 (4nrs.) Buiten België + € 12 porto.

Rekening nummer: BE40 2100-1232-9863, BIC-code GEBABEBB, L. Noens.

Met vermelding Portulaan