LITERATUUR 1

Lees deze essays van Kris HUYGEN (eerder verschenen in Portulaan) online door op de ondertitel te klikken

Hoogtepunten van de Literaire Fantastiek

Franstalige, Duitstalige en Angelsaksische fantastiek uit de 18de, 19de en begin 20ste eeuw

Charlotte Brontë in België

Anglicaanse priesterdochter rekent af met het Katholieke Brussel van 1843

Goethe Het Lijden van de Jonge Werther

  Overspannen romantiek dreef jongelui tot  zelfmoord

Jan van Nijlen (1884-1965)

    'Eenzelvig' Vlaams dichter van het Vliedende Leven

Michel de Ghelderode (1898-1962)

   Dramaturg van het burleske, schrijver van zinsbegoochelende fantastiek/ De theaterscene is een magische plaats, geen tribune of preekstoel

Over Ysengrimus en Reinaert de Vos

  Een middeleeuwse satire van Nivardus van Gent

Reinaert de Vos

  Een middeleeuwse bestseller

Edgar Allan Poe

  Het literair werk van Edgar Allan Poe als inspiratiebron voor Europese kunstenaars