Non-Fictie Video-trailers  en Recensies

Het verborgen Lourdes

Occulte broederschappen - Verzwegen verschijningen

- Het geheim van Rennes-le-Château

ISBN 9789038916873

Uitgeverij Elmar, Rijswijk, 2006, 206 blz.

Jaarlijks trekken vijf miljoen bedevaartgangers naar Lourdes, de plaats waar in 1858 Maria Onbevlekte Ontvangenis aan Bernadette Soubirous verscheen. Maar in datzelfde jaar waren nog veertig andere dorpskinderen getuige van verschijningen: chaotischer en minder onbevlekt dan die aan Bernadette...

Paranormale Heiligen

ISBN 978 94 90767 00 6 

Zilverspoor en Books of Fantasy, 2011, 206 blz.

...Het zijn precies deze buiten de norm vallende trickster eigenschappen, zo zegt de Amerikaanse parapsycholoog George P. Hansen, die vaak hand in hand gaan met authentieke mystieke en paranormale incidenten. Dit boekt bespreekt een aantal uitgesproken onconventionele levens waarin dergelijke wonderlijke en verontrustende incidenten centraal staan...

Heiligen Adv 3 1
PDF – 184,5 KB 366 downloads

Sprong in de Schemerzone

Wenken uit een ander universum

ISBN 9789461537805

Uitgeverij Aspekt, 2015, 235 blz

In hun academisch milieu hebben eigenzinnige outsiders als dokter Elisabeth Kübler-Ross, doctor Timothy Leary en anderen de geleidelijke neergang van hun universitaire toppositie moeten ondergaan.

Hoogbegaafd en hooggeschoold gingen deze verstandsmensen onverwacht paranormale, mystieke en zelfs occulte denkbeelden verdedigen. Zij raakten in de ban van wat de Britse auteur Algernon Blackwood omschreef als, ‘die verschrikkelijke en betoverende kracht die hen buiten de menselijke soort lokt in de richting van obscure “andere dingen”’.

Subliem licht op de lijkwade van Turijn

Ware herkomst van een omstreden middeleeuws relikwie

ISBN 978-94-6153-641-9
Uitgeverij Aspekt, 2015, 208 blz.

In april 1988 stond het Vaticaan een staal af van de Lijkwade van Turijn voor een wetenschappelijke ouderdomsbepaling van het vermeende graflinnen van Jezus Christus. De laboratoria van Oxford, Zurich en Tucson dateerden de miraculeuze afdruk van Jezus’ verrijzenislichaam tussen de jaren 1260 en 1390 ná Christus...

De Terugkeer van de Nazoreeër

Fabuleuze lotsbestemming van een bliksemsjamaan

ISBN 8789461539960

Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2016, 260 blz

Wie slechts de vier oorspronkelijke canonieke evangeliën leest, zal vaststellen dat de Jezus die men hierin aantreft nauwelijks te rijmen valt met Gods Zoon Jezus Christus, Messias en Verlosser uit de talloze hedendaagse christelijke instituten en geloofs-

gemeenschappen.

Dit boek kijkt óver de theologisch vertekende en politiek

aangewende, kerkelijke Jezus heen naar de historische zwerfprediker uit Galilea. Wat blijft is een sociaal-psychologische randfiguur, een scherpe aanklager van huichelarij en onrecht met hoogst raadselachtige verklaringen en bekwaamheden....

 

Zie in Meer: review van Jan Bauwens

Het Jeanne d’Arc syndroom

-Buitengewone waarheid over een buitengewone geschiedenis-

ISBN 9789463382168
Uitgeverij Aspekt, 2017, 172 blz.

Voor de rooms-katholieken is de legendarische Maagd van Orléans ongetwijfeld een werktuig van God geweest; rationele skeptici en vrijzinnigen zien in deze 15de-eeuwse heiligverklaarde zieneres slechts lichtgelovige dweperij. Ernstige academici blijven zitten met een historisch raadsel dat hun begrip te boven gaat....

Le Syndrome Jeanne d'Arc

-Vérité extraordinaire sur une histoire extraordinaire-

ISBN 9789463383189

Aspekt Editeur 2017,165 pages

Pour le catholique, la légendaire Pucelle d’Orléans était sans aucun doute une envoyée de Dieu; le sceptique scientifique et le libre-penseur rationnel ne voient en cette visionnaire du 15ième siècle que de l’exaltation crédule. Quant à l’académicien sérieux, il se trouve confronté à une énigme historique qui dépasse toute compréhension...

Sublime Light on the Turin Shroud

The true origin of a controversial medieval relic.

ISBN 9789463385138

Aspekt Publishers 2019, 239 pages

In April 1988, the Vatican authorities provided a small sample of the Turin Shroud for carbon-14 dating of the alleged burial cloth of Jesus Christ. In October of the same year, coordinator Michael S. Tite presented the conclusion of the university labs of Oxford, Zurich and Tucson (Arizona) to the entire world press: the miraculous imprint of Jesus’ resurrected body on the shroud dated to 1260-1390 CE…